Jan Wierda 60 Jaar huwelijk

c

Chr. Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o.

Fam Wierda 60 jaar huwelijk


Bedankt mannen van Pro Rege

 

21 mei was ons koorlid Jan Wierda 60 jaar getrouwd met Geertje. Om daar een onvergetelijke dag van te maken, kwamen de kinderen met de vraag of wij zouden willen komen zingen in de morgendienst op 21 mei in de Liudgerkerk in Ferwert.

Maar het moest wel onder strikte geheimhouding georganiseerd worden, het moest een complete verrassing worden.

Natuurlijk hadden wij hier wel oren naar. Zingen op een wel hele speciale dag voor ons trouwe koorlid Jan Wierda moest zeker kunnen.

En dan komt het. In een week moest e.e.a. geregeld worden, zonder dat Jan er ook maar iets van merkt, maar het is gelukt.

Voor kwart over negen moesten we ons zo onopvallend verzamelen in een lokaal van de kerk. Het bruidspaar zou na 9.15 uur opgehaald worden voor de kerkdienst (waarbij Jan Wierda nogal wat 'argewaasje' had, want ''jim bin fierstente let en ik hie sels wol ride kint en dan mat sa’n fanke ek nog nei de w.c.'').

Niets vermoedend namen ze hun eigen plek in. Toen na de groet en intochtslied Rienk Prins met zijn manschappen binnenkwam en het koor hen toezong, was dit voor het bruidspaar een emotionele gebeurtenis. Bij de 2 liederen aan het einde van de dienst, nam Jan Wierda plaats in het koor en zong uit volle borst mee.

Na de dienst werden we getrakteerd op koffie met gebak en Jan en Geertje spraken hun dank uit voor ons optreden.

Als voorzitter van ons koor wil ik jullie bij dezen bedanken dat jullie, voorzover jullie konden hebben meegewerkt/meegezongen. Fijn dat we Jan en Geertje een prachtige herinnering aan deze dag hebben mogen meegeven, Pro Rege.

 

Oepie Haitsma