Home

Chr. Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o.

Voorwoord

Chr. Mannenkoor Pro Rege: Voor de Koning.

Meer dan 90 enthousiaste mannen die graag en veel zingen. Het mannenkoor opgericht in 1965 heeft vele optredens en concerten gegeven op veel plaatsen in Nederland maar ook daarbuiten. Sinds 2018 is Jan Hibma de dirigent van het mannenkoor "ProRege".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de muziekwereld is Jan zeker geen onbekende want op 14 jarige leeftijd begon hij al met dirigeren. Ook speelde hij op jeugdige leeftijd mee in het Frysk fanfare orkest. Na de middelbare school studeerde hij aan de conservatoria van Leeuwarden en Hilversum. In het dagelijks leven is Jan docent klein koper aan het Kunstencentrum Atrium in Sneek. Sinds 1996 is hij verbonden als dirigent van het interkerkelijk mannenkoor Edoza te Sneek. Naast nu 3 Friese mannenkoren is hij ook verbonden als dirigent bij enkele muziekverenigingen.

Optredens Mannenkoor Pro Rege helaas nog niet mogelijk

 

Christelijk Mannenkoor 'Pro Rege' Dokkum en Omstreken heeft niet alleen in Dokkum maar zeker in heel Noard-Fryslân een meer dan bekende naam. 'Pro Rege' wordt ondermeer geroemd om haar bijzonder mooie concerten welke al meer dan vijftig jaar worden gegeven en waar velen van hebben genoten.


Dat velen 'Pro Rege' een warm hart toedragen, mag blijken uit het feit dat onze sponsors en donateurs, ook in deze voor velen moeilijke tijd, ons blijven steunen. ‘Pro Rege’ is hen bijzonder dankbaar.


Maar . . . het Covid-19 virus, misschien beter bekend als 'corona', gooit al bijna het hele jaar 2020 roet in het muzikale eten van het koor. Sinds 13 maart 2020, toen het virus in ernstige mate om zich heen sloeg, staan alle activiteiten van 'Pro Rege' stil en dat doet  leden, dirigent, begeleiders en bestuur veel pijn. Wat hadden we graag na de vakantieperiode weer willen beginnen, maar helaas blijkt dat voorlopig nog niet mogelijk te zijn. Niet alleen zijn repetities en concerten niet mogelijk, ook de bijzondere onderlinge contacten tussen de leden worden node gemist.


Laten we met elkaar hopen en bidden dat het virus zeer binnenkort onder controle mag komen en dat de weg, niet alleen voor ons koor, maar voor iedereen weer vrij wordt om de vele (gezamenlijke) activiteiten, in welke vorm dan ook, weer op te kunnen pakken.

 

Bestuur Chr. Mannenkoor 'Pro Rege' Dokkum e.o.

Jan Hibma. Dirigent,  Anja Heikamp-Kommerie. Organist

 

en Ronald Postema, Pianist.