Optreden Minnertsga met Dirk Norbruis

c

Chr. Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o.