Uniek Frysk korendokument (2)

UFKD

Uniek frysk korendocument "geslaagd".

(Naar een artikel uit de Bolswarder Courant) In een voor Friesland uniek korenproject zijn in de zomer van 2005 opnamen gemaakt in de Martinikerk te Bolsward door een vijftal Friese mannenkoren. ‘Fantastisch geslaagd’ is de eerste reactie van zowel de projectorganisatie als de producent. De koren, de organisatie en de producent zien dan ook zeer tevreden terug op twee zware, lange dagen van hard werken en zingen. Vijf toonaangevende, nationaal en internationaal bekende Friese Mannenkoren met totaal meer dan 400 koorleden namen deel aan dit muzikale project. Dit zijn het Christelijk mannenkoor ‘Pro Rege’ uit Dokkum, het Interkerkelijk Bergumer mannenkoor uit Burgum, het Interkerkelijk mannenkoor Drachten uit Drachten, het Heerenveens interkerkelijk mannenkoor ‘Credo’ uit Heerenveen en de Mannenzangvereniging ‘Dit is wat ús bynt’ uit Damwoude.

Enkele andere bekende Friese mannenkoren konden helaas om diverse reden niet deelnemen aan dit project. De koren hebben de DVD en CD in eigen beheer uitgebracht, waarbij het culturele en geestelijke erfgoed van Friesland op een bijzondere wijze tot één geheel wordt verweven. Op de DVD staan o.a. prachtige kooropnamen die vloeiend worden afgewisseld met vele kenmerkende en unieke beelden van en uit Fryslân. Ook specifiek Friese sporten en activiteiten, zoals het keatsen, fierljeppen, skûtsjesilen worden op bijzondere wijze verbonden aan de gezongen (geestelijke) koorliederen. Op de DVD en CD staan zowel Friestalige als Nederlandstalige stukken, maar ook enkele Engelse en Latijnse. Verder zijn er interviews met de dirigenten en koorleden meegenomen op de DVD. Aldus een gevarieerde en voor een breed publiek zeer aantrekkelijke DVD en CD van Friese bodem.

Dit DVD/CD-project is op meerdere wijze bijzonder en uniek. Zowel de opnamen, productie, organisatie en financiële ondersteuning is een volledig Friese aangelegenheid. De koren organiseerden alles zelf, Alex de Boer audio visuele producties uit Sneek verzorgde de opname en productie. Verder werden voor het project onder meer bijdragen geleverd door bekende Friese bedrijven en instanties, zoals het Friesch Dagblad, Omrop Fryslan, Friesland Bank, de Friese gemeenten en de Provincie Fryslân.

De fotografie tijdens de opnamedagen, en het grafisch ontwerp van de DVD/CD werd verzorgd door Lub Bakker uit Urk. Unaniem is men enthousiast over het doel en de opzet. Ook uniek in de wereld van koormuziek is dat de koren zelf de initiatiefnemer en opdrachtgever zijn, daar waar vanuit commerciële belangen dit vrijwel altijd ligt bij een muziekuitgeverij of producent. De koren hebben bewust voor deze werkwijze gekozen. Er is geen commercieel belang, maar uitgangspunt is het vastleggen en behouden van het Friese muzikale en culturele erfgoed. Daarin is men met deze opzet bij voorbaat geslaagd. Het initiatief voor het opzetten van een dergelijk uniek Koren-dokument ligt bij Willem Bakker, dirigent van het kleinste deelnemende koor ‘Dit is wat us bynt’. Wonende op Urk, maar zich meer Fries voelt dan Urker, is hij al enkele jaren bezig met zoals gerust gezegd mag worden, zijn levenswerk om de onschatbare waarde van het Friese culturele en geestelijk erfgoed op muzikale bijzondere wijze vast te leggen voor het nageslacht.  Tel uw zegeningen één voor één, yn Fryske natuer, wetter, wyn en sinneskyn.