45-jarig Lustrumconcert in Dokkum

45-jarig Lustrumconcert Dokkum

Martin Mans laat mannen Pro Rege uit volle borst zingen


Organist Martin Mans was de speciale gast bij de jubileumconcerten, die het Chr. Mannenkoor Pro Rege in Dokkum en Stiens gaf ter gelegenheid van zijn 45-jarig bestaan.
De organist begeleidde het koor in verschillende composities en speelde solistisch een viertal imposante improvisaties.
Orkestrale suites maakte hij van klassieke thema's, van muziek van Andrew Lloyd Webber en van Friese evergreens als De Wâldsang en Simmermoarn.
Met name het Friese repertoire maakte bij het publiek vele tongen los. Die tongen zwegen voor een deel toen de mannen van het koor zich waagden aan nummers als It Dokkumer lokaaltsje en It feintsje fan Menaam.
Laatstgenoemd nummer, inventief gearrangeerd door dirigent Dirk Norbruis, was zowel qua zang als qua begeleiding een feest.