50 Jarig JBC recensie Rennie Veenstra

                                Smakelijke jubileumtraktatie Mannenkoor Pro Rege

Het Christelijk Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum gaf ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag twee gratis concerten, waarvan één in Dokkum en één in Drachten.

In Drachten liet het koor de koorzang klinken binnen de muren van De Oase, waar de mannen onder leiding van Dirk Norbruis prima prestaties leverden.

Dirk is een dirigent, die de frasering en de dynamiek hoog in het vaandel heeft en dat was bij alle liederen en koorcomposities te merken. Het ging er in dat opzicht even verzorgd aan toe bij zijn eigen arrangement van Psalm 42 als bij onder andere ‘The land of Zion’ uit ‘The Young Messiah’ of ‘De hemelen roemen’ uit ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn.

Het koor schakelde met gemak over van de ene taal naar de andere(Fries, Nederlands, Engels, Italiaans en Russisch) en zong vol overtuiging geestelijk repertoire, begeleid door de accurate organiste Anja Heikamp-Kommerie en/of de alerte pianist Ronald Postema.

Laatstgenoemde begeleidde in wereldlijk repertoire soliste Fardau van der Woude. Hij deed dat zeer muzikaal en soepel, waardoor de sopraan alle vrijheid kreeg om te schitteren in aria’s als ‘O mio babbino caro’van Puccini en het ‘Vilja Lied’ van Franz Lehar.  

In het loflied ‘Praise the Lord’ en in de spiritual ‘March on’ waren zowel het koor als de soliste actief, hetgeen een mooi effect opleverde.

Tot tweemaal toe was er in het programma sprake van een instrumentaal intermezzo van Anja Heikamp-Kommerie en Pieter Reitsma(cornet).

Zij vertolkten in goede samenwerking  lekker in het gehoor liggende nummers als ‘O Danny Boy’, ‘Serenade to Spring’ van Rolf Lövland, een vrijheidslied uit Zuid-Afrika en ‘Nella Fantasia’ van Sarah Brightman.

Pieter Reitsma’s cornetspel was er overigens niet alleen ‘voor tussendoor’, maar gaf ook menig koorwerk extra glans.

De organiste kreeg tijdens het concert één solokans. Dat was tijdens de collecte. Zij benutte die kans ruimschoots en kreeg na afloop een warm applaus.

Pro Rege beëindigde daarop de uitvoering met het a capella gezongen ‘Tebe Poem’ van Gavril Lomakin en het bekende Engelse lied ‘God and God alone’van Phil Mc. Hugh.

Deze liederen maakten de smakelijke jubileumtraktatie helemaal compleet.

                                                                                                         RENNIE VEENSTRA