Wat een avond . . . mooier konden we het voor Durk niet maken ! ! !

Wat een prachtige avond. Het laatste optreden van ons koor met Durk als dirigent.

Laatste loodjes wegen zwaar, vooral op het eind van een zangjaar en voor de vacantie, maar deze avond werden we 'gedragen' door het zingen van prachtige liederen met veel samenzang, het mooie piano- en orgelspel van Anja en Ronald,  het op een ludieke manier aan elkaar praten van het programma door onze nog wel bekende Reina Hibma en niet te vergeten de geweldige opkomst van de vele mensen uit Minnertsga e.o. die Durk en zijn Corrie een warm hart toedragen. 

We hebben met deze zangavond op een waardige manier '20 jaar Durk' mogen afsluiten. Een zangavond voor het grootste gedeelte ingevuld door Durk zelf. 

Dit was ook ons laatste optreden met de mensen van 'Telling Voices'. Heel mooi dat ze er gisteravond allemaal bij waren. We bewaren warme herinneringen aan hen. We konden spreken van een vriendschapsband. Mooie gezamenlijke concerten die wij, maar ook zij, in de toekomst zeker zullen missen. Bedankt voor de geweldige ontvangst met koffie, broodjes en de perfecte organisatie.

Beste mensen, we kunnen terugzien op een geweldig zangjaar waarin veel is voorgevallen. Ook een jaar met veel leed wat we niet mogen vergeten.

Voor de toekomst hebben we veel beslissingen moeten nemen waarvan wij hopen dat die aan onze verwachtingen zullen voldoen. Dat kan alleen met de inzet van ons allen. Maar gezien de geweldige opkomst (96 leden) en spontane medewerking van gisteravond moet dat zeker lukken. 

Ook ik wil, net als gisteravond, uit dankbaarheid voor alles ons gegeven, deze mail afsluiten met:

'Dank Sei Dir Herr'.